Vandboringer

Vandfax er din kompetente brøndborer, uanset hvilken vandboring du skal have udført. Vi har både erfaringer og materiellet til at servicere alt lige fra private drikkevandsboringer og havevandingsboringer, til landbrugets behov for husholdningsboringer og boringer til markvanding. Selv de helt dybe vandværksboringer er vi i stand til at udføre.

Grundvandssænkning

Gennem mange års erfaring har vi fået forståelsen for, hvad det koster når arbejdet må indstilles på en byggeplads, på grund af indsivende grundvand. Vi er den foretrukne samarbejdspartner, hvad enten du ønsker at forebygge problemer med grundvandet eller hvis du akut mangler hjælp til at få sænket grundvandet på en byggeplads.

Vi hjælper dig gerne

Kontakt Vandfax når du skal have hjælp til boring efter vand og grundvandssænkning. Vi er en sær- deles faglig og kompetent samarbejdspartner. Vi er klar til at svare på spørgsmål. Både, hvis du allerede er kunde hos os, eller hvis vi skal tage en dialog om, hvordan vi kommer i gang med et godt samarbejde.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontakt Vandfax på telefon 75 33 60 04 og på et tilbudVandfax laver vandboringer og grundvandssænkning i hele Danmark

Lukning af boring på Grindsteds gamle rensningsanlæg

Lukning og sløjfning af gammel brønd

14.09.2016

I forbindelse med lukningen af det gamle Grindsted Rensningsanlæg, oplevede man efterfølgende, at der blev ved med at stå vand i området.

Læs mere >>>

Af Karsten Knudsen

Strømføring under Kilen i Struer

Strømføring under Kilen i Struer

14.07.2016

Villy Poulsen laver underboring til 3 strømkabler under Kilen i Struer. Vandfax har hjulpet med at lave aflastningsboring i forbindelse med arbejdet.

Læs mere >>>

Af Karsten Knudsen

Tilskud til sløjfning af din gamle drikkevandsboring

Få tilskud til sløjfning af din gamle drikkevandsboring

27.05.2016
Nu er der mulighed for at få sløjfet din gamle drikkevandsboring med kommunalt tilskud. Vejen Kommune giver netop nu et tilskud på op til 4.000 kr. til sløjfning af ubenyttede brønde og boringer

Læs mere >>>

Af Karsten Knudsen