Tilskud til sløjfning af din gamle drikkevandsboring

Vejen Kommune giver op til 4000 kroner i tilskud til sløjfning af din gamle drikkevandsboring

Nu er der mulighed for at få sløjfet din gamle drikkevandsboring med kommunalt tilskud. Vejen Kommune giver netop nu et tilskud på op til 4.000 kr. til sløjfning af ubenyttede brønde og boringer.

 

Få op til 4.000 kr. i tilskud til sløjfning af din vandboring, hvis du bor i Vejen Kommune

Logo - Vejen Kommune

Rent drikkevand er et gode, som Vejen Kommune gerne vil værne om. Derfor gennemgår Vejen Kommune mulige kilder til forurening af grundvandet.

En af kilderne til forurening af grundvandet er gamle brønde og boringer, da de har direkte forbindelse til grundvandet. Selvom de gamle brønde og boringer virker uskadelige, fungerer de som åbne huller, hvor forurening kan løbe direkte ned i grundvandet. Det gælder især, hvis boringen er i dårlig stand. Samtidig har ubenyttede brønde og boringer ofte kraftig bakterie- og svampevækst, som kan være sygdomsfremkaldende.

Du kan høre mere om tilskud ved at kontakte Vejen Kommune. Du kan f.eks. sende en mail til teknik@vejen.dk og bede om tilsagn. Vejen Kommune giver herefter forhåndstilsagn om tilskud efter "først-til-mølle"-princippet.

Vandfax kan hjælpe dig med opgaven

Vandfax er autoriseret vandborer, og kan hjælpe dig med sløjfning af din gamle vandboring.

Når vi har udført arbejdet, skal du sende regning og sløjfningsskema til kommunen, så de kan udbetale tilskuddet til din NEM-konto.

Læs mere om tilskud til sløjfning af vandboringer på Vejen Kommunes hjemmeside >>>

Vi kan hjælpe dig med at sløjfe din vandboring

Vandfax har autorisation til sløjfning af af vandboringer. Med os som samarbejdspartner er du sikker på at din boring bliver sløjfet på en forsvarlig måde, så du derved har levet op til dit ansvar som grundejer.

Kontakt Karsten Knudsen hos Vandfax, og hør mere om mulighederne.

Kontaktinformation

Vandfax A/S
Refshøjvej 79
7250 Hejnsvig
Telefon: 40 55 35 24
Email: adm@vandfax.dk

illus_karsten_knudsen
Kontakt Karsten Knudsen fra Vandfax A/S på tlf. 40 55 35 24, og hør mere om sløjfning af vandboringer.

Send os en besked

Udfyld formularen, og vi kontakter dig snarest (indenfor 24 timer) omkring sløjfning af vandboring i Vejen Kommune.

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Telefonnummer (skal udfyldes)

  Emne

  Din besked

  Vandfax A/S er autoriseret sløjfning af ubrugte brønde og boringer

  Sløjfning af en brønd eller boring skal gøres forsvarligt

  Det vigtigt at brønde og boringer bliver sløjfet

  Når brønde og boringer bliver overflødige, f.eks. ved at en ejendom tilsluttes vandværket i stedet for en drikkevandsboring, eller hvis jordvarme udskiftes med fjernvarme, så er det vigtigt at brønde og boringer bliver sløjfet.

  Undgå forurening af drikkevandet

  Gamle brønde og boringer kan let transportere forurening fra jordoverfladen til grundvandsmagasinerne nede i jorden, og det er til skade for vores alle sammens drikkevand. Derfor har du som grundejer et ansvar for, at sløjfe gamle brønde og boringer korrekt. På den måde undgås det at den gamle vandboring kan virke som et dræn, hvorfra forurenet vand fra jordoverfladen siver ned til grundvandet.

  Autoriseret og ansvarsbevidst

  Vandfax har autorisation til sløjfning af af brønde og boringer. Med os som samarbejdspartner er du sikker på at din brønd eller boring bliver sløjfet på en forsvarlig måde, så du derved har levet op til dit ansvar som grundejer.