Vandværksboring

Boring efter vand til vandværker

Boringer til vandindvinding samt udvidelse, sløjfning og reparation af boringer

Vi er vandværkets pålidelige samarbejdspartner

Hos Vandfax har vi en solid bred erfaring i at servicere vandværker med brødne og boringer i hele Danmark. Når vandværket står overfor at skulle lave nye boringer til drikkevand eller skal de udvide, sløjfe eller reparere eksisterende boringer eller brønde, så har vi stor erfaring inden for vandboringer og brøndboring, og det gør os til en særdeles pålidelig samarbejdspartner.

Etablering af ny boring til vandindvinding, helt ned til 200 meter

Når vandværket skal have etableret ny boring eller brønd, eller måske flere nye boringer / brønde til vandindvinding, så tag Vandfax med på råd, som en god sparringspartner. Vi har et bredt og dybt kendskab til de geologiske forhold i den danske undergrund. Vi har boreudstyr, som kan bore en vandboring helt ned til 200 meters dybde, i de tilfælde hvor det er nødvendigt for at den optimale vandindvinding.

Grundvandet under Danmark er vores levebrød og vi drager derfor stor omsorg for miljøet når vi etablerer nye vandboringer eller brøndboringer. Vi gør alt, hvad der står i vores magt, for at beskytte vores grundvand under Danmark mod forurening. Det er vigtig for os alle, at den danske undergrund vedbliver med at kunne forsyne os alle med rent drikkevand. Læs mere om vores holdning til miljø ved at klikke her. 

Servicering af eksisterende vandboringer

Når vandværket har behov for at få efterset eller repareret boringer, så klarer Vandfax også denne opgave fra start til slut. Ring til os på 75 33 60  04 hvis du ønsker yderligere information.

Sløjfning af vandboring

En vandboring skal sløjfes korrekt, og det er vigtigt at en boring bliver sløjfet miljørigtigt, når den ikke længere er i anvendelse. Ellers kan den udgøre en risiko for forurening af vores drikkevandsmagasiner, og dermed skade vores fælles drikkevand. Vandfax kan hjælpe med at foretage en korrekt, miljørigtig og forsvarlig sløjfning af drikkevandsboringer i hele Danmark.

Se filmen fra Give Vandværk

I filmen her nedenfor fortæller Klaus Pedersen, som er formand for Give Vandværk, om arbejdet med nye boringer ved Give Vandværk, som er det største private vandværk i Vejle Kommune.

Totalløsninger til vandværket

Hos Vandfax har vi en bred erfaring i at servicere vandværker i hele Danmark . Vi er med hele vejen når der skal laves nye boringer samt udvidelse, sløjfning og reparation af eksisterende boringer. Vi har også mange års erfaring med at deltage i hele processen fra projektering til tilbudsgivning, etablering og efterfølgende servicering af vandværket.

I starten af december 2016 udskiftede vi dykpumper og stigerør på Lintrup Vandværk, hvor vi samarbejdede med Kemic Vandrens.

Råvand, udvidet vandbehandling og rensning af råvand

Hos Vandfax kan vi også være behjælpelig med at løse mere specielle opgaver og problemer på vandværket. Dette bl.a. når det drejer sig om fjernelse af jern og mangan eller hvis råvandet kræver en særlig filtrering, hvis der eksempelvis skal fjernes ammonium, aggressiv CO2, svovlbrinte og metan.

Udvidet vandbehandling

Har vandværket i en periode brug for udvidet vandbehandling, f.eks. ved forurening med pesticider eller trichlor, så har Vandfax adgang til mobile rensningsanlæg, som kan fungere som nødanlæg ved forurening og renovering. Vær opmærksom på, at udvidet vandbehandling kræver kommunal tilladelse.

Kontakt Vandfax A/S

Vandfax er en særdeles pålidelig samarbejdspartner for vandværket, når der skal etableres ny boring eller brønd til drikkevand. Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Ring på telefon 75 33 60 04 eller send en mail på adm@vandfax.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.

☏ Ring på: 75 33 60 04

Send os en besked

Du kan også udfylde denne formular, så kontakter vi dig hurtigst muligt. Vi glæder os til at høre fra dig.

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Telefonnummer (skal udfyldes)

  Adresse (skal udfyldes)

  Postnr. (skal udfyldes)

  By (skal udfyldes)

  DGU nr.(Hvis du har det)

  Emne

  Din besked


  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Lufthævet boring

  Med vores professionelle boreudstyr kan vi lave lufthævede vandboringer, som ofte foretrækkes af vandværker.

  Vi udfører lufthæveboring fra Ø 250 til Ø 1000 mm til dybder omkring 250 meter.

  Lufthævemetoden er en af de meste sikre boremetoder, når der skal laves boringer i store dimensioner. Boremetoden giver også en meget nøjagtig lagfølge, så man kan lave en præcis filtersætning.