Vandværksboring for Fjelstrup Vandværk

I efteråret 2021 foretog Vandfax en vandværksboring for Fjelstrup Vandværk. Arbejdet omfattede foruden vandværksboringen en enkelt prøveboring efter et egnet kildefelt i umiddelbar nærhed af to boringer i drift.

Fjelstrup Vandværk har forsyningspligt til omegnens borgere samt et større sommerhusområde i kommunen. For at opnå fuld forsynings sikkerhed, også i sommermånederne, har det været nødvendigt at supplere de to eksisterende vandværksboringer med en tredje boring.

Prøveboringen efter et egnet kildefelt viste sig at være udfordrende i området umiddelbart sydøst for de to eksisterende boringer, som forsyner Fjelstrup Vandværk. Den første prøveboring påviste kun moræneler helt ned til en boredybde på 90 meter, hvorefter boringen blev sløjfet.

Den valgte lokation til vandværksboringen bød på endnu en udfordring. Filtersætningen blev foretaget i et sandmagasin på kun 5 meter i cirka 61 meters boredybde. Under de givne forudsætninger krævede filtersætningen stor omhyggelighed for at sikre en korrekt placering og gruskastning i en nøjagtig opmålt dybde. Der blev boret med dimensionen Ø400 millimeter og filtersat med Ø200 millimeter. Herefter blev der afsluttet med gruskastning omkring filteret.

I dag forsynes det nyetablerede Fjelstrup Vandværk med vand fra alle tre boringer. Der er ført særskilte forsyningsledninger op til det nye vandværk, som er placeret godt 150 meter fra det gamle. Vandværket har med den tredje og sidste boring sikret, at vandforsyningen til borgerne i omegnen opretholdes i fald én af de to andre forsyningskilder kræver vedligehold.

 

Vandfax laver professionel grundvandssænkning

Se mere om grundvandssænkning >>>