Vandrensningsanlæg

Vandrensning og vandbehandling til mange forskellige formål

Behovet for rensning af vand kan opstå i mange forskellige situationer. I Danmark finde rigtig mange lokale vandværker, hvor alle naturligvis har et behov for vandbehandling.

Når det drejer sig som private drikkevandsboringer er behovet for rensning og vandbehandling særligt aktuelt, for at opnå en brugbar kvalitet af det drikkevand, der kommer op af de private boringer. Men selv når vandet kommer fra et vandværk, kan der nogle steder drages fordel af et godt og miljørigtigt vandrensningsanlæg.

Der kan også i forbindelse med grundvandssænkning være et behov for behandling eller rensning af vandet der pumpes op. Her kan kommunerne fastsætte et krav til rensning af det oppumpede grundvand før udledning andet steds.

Nedenfor ses nogle eksempler på forskellig anvendelse af vandrensningsanlæg hos vandværker, på byggepladser, hvor entreprenørerne arbejder og i virksomheder.

Vandværker

Behovet for vandbehandling er forskelligt fra vandværk til vandværk og afhænger af råvandskvaliteten fra vandværksboringerne. For os er det vigtigt at opgaver med rensning af vores alle sammens vand foretages på en miljørigtig måde..

Derfor har vi samarbejdspartnere, der har stor erfaring i opstilling af vandrensningsanlæg hos vandværker og som dermed kan sikre den optimale behandling af vandet, inden det sendes ud til forbrugerne.

Entreprenører

Grundvandssænkning er ikke bare et spørgsmål om at sænke vandstanden, der hvor der skal graves og støbes. Det grundvand, der pumpes op, skal også transporteres væk fra byggepladsen på forsvarlig vis. I nogle tilfælde kan oppumpet grundvand ledes direkte ud i en nærliggende kloak, men i andre tilfælde kræver myndighederne at vandet rensning betydeligt inden udledning.

Når du skal vælge en virksomhed, til at udføre grundvandssænkning, er det derfor en god idé at vælge en som er forberedt, både på skrappe udledningskrav og/eller store vandmængder.

Med mere end 40 års erfaring i grundvandssænkning har Vandfax kontakt til flere specialister i mobile vandrensningsanlæg, lige fra et simpelt sandfilter til avancerede anlæg med trykfilter.

Husholdninger

Når du skal have en boring til drikkevand, er det en god idé at få vurderet behovet for vandrensning. Rensning af vandet kan være med til at give det et bedre udseende, en bedre lugt og/eller en bedre smag.

I områder hvor vandet er meget hårdt, opstår der et større slid på f.eks. opvaskemaskine, vaskemaskine og varmeanlæg. Her kan der være økonomiske årsager til at interessere sig for vandrensning, selvom det kommer direkte fra vandværket.

Virksomheder

Vand er ikke bare vand, det ved man de steder, hvor vand indgår som en del af produktionen. Betegnelsen "procesvand" dækker over det vand, som anvendes til forskellige formål i industriel sammenhæng. Den rette vandbehandling kan resultere i store besparelser på f.eks. forbrugsstoffer, slid på anlæg eller kvaliteten af det færdige produkt! Vandfax har igennem årene stiftet bekendtskab med virksomheder, der yder kompetent rådgivning, når det gælder procesvand.

Kontakt os

Ring til Vandfax på telefon 40 55 35 24 og høre om, hvordan vi kan hjælpe med etablering af vandrensningsanlæg.

Send os en besked

Du kan også udfylde denne formidler, så kontakter vi dig hurtigst muligt. Vi glæder os til at høre fra dig.

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Telefonnummer (skal udfyldes)

  Adresse (skal udfyldes)

  Postnr. (skal udfyldes)

  By (skal udfyldes)

  DGU nr.(Hvis du har dte)

  Emne

  Din besked


  Vi kan også hjælpe med etablering nye og servicering af eksisterende vandværksboringer i hele Danmark

  Servicering af vandværker

  Vi har stor ekspertise i boring efter vand til vandværker og servicering af vandboringer og har mange års erfaring i servicering af vandværker gør, og vi  har styr på alt fra beskyttelseszoner og afstandskrav omkring vandværksboringer til de geologiske forhold i Danmarks undergrund.

  Nye vandværksboringer

  Vi kan bore ned til 400 meters dybde og har mulighed for at sikre den nødvendige indvinding af vand til vandværksboringerne.

  Servicering eller sløjfning af brønde og boringer

  Trænger vandværkets boringer til servicering eller reparation eller har I en vandboring på vandværket skal sløjfes, så kontakt os. Vi er totalleverandør indenfor pumpeløsninger og vandboringer til til vandværker.