Sløfning af brønde og boringer

Vi sørger for sløjfning af din gamle brønd og boring

Autoriseret i sløjfning af brønde og boringer.

Når en gamle brønd eller boring bliver overflødige, f.eks. ved at en ejendom bliver tilsluttet vandværket i stedet for en drikkevandsboring, eller fjernvarmen erstatter et jordvarmeanlæg udskiftes med fjernvarme, så er det vigtigt at brønde og boringer bliver sløjfet.

Undgå forurening af drikkevandet ved sløjfning af den gamle brønd eller boring

Gamle brønde og boringer, der ikke bruges mere, kan let transportere forurening fra jordoverfladen til grundvandet og grundvandsmagasinerne nede i jorden. Dette kan skade vores alle sammens drikkevand.

Derfor har du som grundejer et ansvar for, at gamle og ubrugte brønde og boringer bliver sløjfet korrekt. På den måde undgås det at den gamle vandboring kan virke som et dræn, hvorfra forurenet vand fra jordoverfladen siver ned til grundvandet.

Sløjfning af brønd eller boring skal gøres forsvarligt

Vandfax har autorisation til sløjfning af brønde og boringer.

Autoriseret og ansvarsbevidst! Det er nøgleord for Vandfax, når vi sløjfer brønde og boringer.

Når en gammel ubrugt brønd eller boring skal sløjfes, er der mange regler, der skal holdes styr på. Det er derfor vigtigt at få arbejdet med sløjfning af din brønd eller boring bliver udført professionelt. Brønden eller boringen skal sløjfes, så stedet i al fremtid er tilstrækkeligt tæt til, at der ikke kan ske forurening af grundvandet. Der må heller ikke kunne ske udveksling af vand mellem forskellige grundvandsmagasiner.

Sløjfning af boringer eller brønde skal udføres af personer, der har den fornødne uddannelse som brøndborer og har autorisationen i orden. Vandfax er autoriseret til sløjfning af brønde og boringer!

Indberetning af sløjfning af brønd eller boring

Sløjfning af en brønd eller boring skal indberettes til myndighederne, og det hjælper vi også med. Med Vandfax som professionel samarbejdspartner er du sikker på at din brønd eller boring bliver sløjfet på en forsvarlig måde, så du lever op til dine forpligtelser som grundejer.

Kontakt Vandfax A/S

Ring på telefon 40 55 35 24 eller send en mail på adm@vandfax.dk. Vi er klar til at løse din opgave og glæder os til at høre fra dig.

Send os en besked

Du kan også udfylde denne formidler, så kontakter vi dig hurtigst muligt. Vi glæder os til at høre fra dig.

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Telefonnummer (skal udfyldes)

  Adresse (skal udfyldes)

  Postnr. (skal udfyldes)

  By (skal udfyldes)

  DGU nr.(Hvis du har dte)

  Emne

  Din besked