Sitemap

Artikel fra Licitationen

Artikel fra Licitation, torsdag den 14. februar 2019 Vandfax leverer hele pakken, når det kommer til opgaver indenfor vandboringer og grundvandssænkning. Virksomheden investerer løbende i nyt udstyr, og det udstyr der ikke kan købes, det bygger vir…

Boringer til grundvandssænkning ved Sønderborgs nye kongreshotel, Alsik

Boringer til grundvandssænkning ved Sønderborgs nye kongreshotel, Alsik Havnefronten i Sønderborg gennemgår i denne tid en komplet forvandling. Første spadestik er taget til et nyt kongreshotel, som bliver vartegnet for den ny, levende bydel. I for…

Brøndborer

At være brøndborer er en livsstil Vi laver brøndboringer med vand i hele Danmark og er brøndborer med A-bevis Vi har en særlig udfordring Det der gør brøndboring til en særlig udfordring i forhold til andre brancher, er de mange usikkerhedsmomenter og det …

Brøndboring

At være brøndborer er en livsstil Vi laver brøndboringer i hele Danmark og er brøndborer med både A- og B-bevis Vi har en særlig udfordring Det der gør brøndboring til en særlig udfordring i forhold til andre brancher, er de mange usikkerhedsmomenter og det s…

Brøndboring i hele Danmark

Brøndboring og grundvandssænkning i hele Danmark Vandfax udfører opgaver indenfor brøndboring og grundvandssænkning for virksomheder, private, vandværker og offentlige institutioner i hele landet. Brøndboring Jylland Brøndboring Fyn B…

Brug markvandingsanlæg i den tørre sommer

Markvandingsanlæg Den tørre sommer gør det oplagt for landbrugene at få serviceret eller etableret markvandingsanlæg. Det er sjovere at være ét skridt foran end ét bagud. Og når det gælder markvanding , er der også både sund fornuft og sund økonom…

Foretræde for miljøudvalget

Foretræde for miljøudvalget Vandfax har foretrådt for miljøudvalget med henblik på at sikre større sikkerhed for at grundvandet også i fremtiden kan drikkes. D. 24. oktober havde vi foretræde for miljøudvalget vedr. bekendtgørelse om udførsel og sløjfni…

Forside

Grundvandssænkning, brøndboring og sløjfning af brønde og boringer Vandfax udfører opgaver indenfor brøndboring, grundvandssænkning samt sløjfning af brønde og boringer for virksomheder, private, vandværker og offentlige institutioner i hele Danm…

Give Vandværk

Nye boringer på Give Vandværk I forbindelse med byggeri i Billund midtby og fritlægning af Billund Å løser Vandfax opgaven med grundvandssænkning. Billund Photo har lavet foto med cirka markeringer af den nuværende og den kommende rørføring. * Rød …

Grundvandssænkning

Grundvandssænkning er én af vores kernekompetencer Sænk grundvandet før det er for sent og undgå misforståelser. Entreprenører, bygherre og andre der udfører byggeopgaver kender til de gener, der opstår når grundvandet pludselig begynder at sive i…

Grundvandssænkning Bramdrupvej i Ågård

I Ågård forsætter vi med grundvandssænkningen på Bramdrupvej. På denne opgave er vi underentreprenør for Entreprenørfirmaet Østergaard A/S  og udfører grundvandssænkning på Bramdrupvej i Ågård. Den 3. og 4. maj har vi sat ca. 60 sugespidser som kan ses af …

Grundvandssænkning for haveforening i Århus

I Haveforeningen Åbrinken i Viby er vi i gang med grundvandssænkning i forbindelse med udførelsen af et kloaksystem. De nye kloakrør sættes i en dybde i 3 meter under terræn. For at holde området tørt under arbejdets udførelse, grundvandssænkes der til 4…

Grundvandssænkning i Billund

Grundvandssænkning i Billund I forbindelse med byggeri i Billund midtby og fritlægning af Billund Å løser Vandfax opgaven med grundvandssænkning. Billund Photo har lavet foto med cirka markeringer af den nuværende og den kommende rørføring. Rød …

Grundvandssænkning i Billund

Grundvandssænkning i Billund I Billund har vi lavet grundvandssænkning, hvor der pumpes vand fra området ved Kirkbis bygninger til vandressoire ved Den Internationale Skole i Billund. Der pumpes over ca. 600 meter og der pumpes ca. 150 m3 vand pr. ti…

Grundvandssænkning i Bork

Grundvandssænkning i Bork  Strøm og vand er ikke en god kombination. Derfor blev Vandfax kontaktet, da SE skulle udvide transformerstation i Bork. Se billederne fra vores arbejde. Dato: 29.02.2016 Kategori: Grundvandssænkning Tags: El, Strøm, Boring…

Grundvandssænkning i Henne Strand

Grundvandssænkning i på Henne Strand Camping i Henne Strand Som underleverandør for Lunde Entreprenør & Maskinstation har Vandfax A/S lavet grundvandssænkning i forbindelse med etablering af rensningsanlæg på Henne Strand Camping. …

Grundvandssænkning i Hjerting

Grundvandssænkning i Hjerting I forbindelse med arbejder på Hjerting Strandvej i Hjerting har vi leveret udstyr til grundvandssænkning.

Grundvandssænkning i Jyllandsgade, Horsens

I Horsens forsætter Vandfax A/S med grundvandssænkningen i Jyllandsgade og i Falstersgade. Som en del af en rammeaftale mellem Samn Forsyning som bygherre og Per Aarsleff A/S som totalentreprenør, udfører Vandfax grundvandssænkning yderligere sted…

Grundvandssænkning i Nordenskov

I Nordenskov er vi i gang med grundvandssænkning i forbindelse med udførelsen af et kloaksystem. Siden medio februar har vi etableret 7 sugespidsanlæg, hvilket svarer til opsætning af 140 sugespidser. Af særlige udfordringer kan nævnes, at Nordenskov er et…

Grundvandssænkning på Ankelbovej i Billund

På Ankelbovej i Billund har vi siden juni været i gang med grundvandssænkning i forbindelse med udførelsen af et nyt kloaksystem. Arbejdet med grundvandssænkningen omfatter etablering af i alt 100 boringer 10 m.u.t. Vi har etableret boringerne med …

Grundvandssænkning på Butikstorvet i Billund

Grundvandssænkning på Butikstorvet i Billund Vandfax A/S har den 1. juli 2021 ansøgt om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med udførelsen af Butikstorvet 5 i Billund. Den 23. september påbegyndte Vandfax den midlertidige grund…

Grundvandssænkning på byggepladsen

Sikring af vandstand og grundvandssænkning på byggepladsen Vi hjælper entreprenører og underentreprenører Specialist i permanent og midlertidig grundvandssænkning Vandfax er specialist og professionel samarbejdspartner for entreprenører og undere…

Grundvandssænkning på Langeskov Station

Akut grundvandssænkning på Langeskov Station Fra den 29. april og henover sommeren foretager Banedanmark et omfattende sporarbejde mellem Nyborg og Odense. Det betyder blandt andet, at tog ikke stopper på Langeskov Station.  Banen bliver renoveret for…

Grundvandssænkning på Mylius-Erichsensesvej i Brande

Den 23. maj har vi udført grundvandssænkning i forbindelse med etablering af nyt elkabel på Mylius-Erichsensesvej i Brande. Arbejdet med grundvandssænkningen omfatter etablering af 3 sugespidsanlæg. Sugespidser etableres ved at spule sugespidser ned …

Grundvandssænkning ved Holstenvej i Fredericia

Som en del af en aftale mellem ADP A/S som Bygherre og CJ A/S som hovedentreprenør, har Vandfax A/S den 11. marts udført grundvandssænkning i forbindelse med udførelse af nyt regnvandsbassin på Holstensvej i Fredericia. Arbejdet med grundvandssænkningen omfat…

Grundvandssænkning ved LEGO House

Grundvandssænkning ved LEGO House i Billund LEGO House blev den 6. december 2017 kåret til Årets Byggeri 2017 – og hos Vandfax var vi med i projektet. Som underleverandør til KG Hansen & Sønner A/S har vi varetaget opgaven med grundvandssænkning i for…

Grundvandssænkning, Esbjerg Havvandsindtag

I Esbjerg er vi i gang med at grundvandssænke i forbindelse med udførelsen af et havvandsindtag på Østre Forhavnskaj for DIN Forsyning. Arbejdet med grundvandssænkningen har omfatter flere forskellige discipliner. Vi har bl.a. installeret dykpumper i 7 …

Husk ansøgningsfristerne på grundvandssænkning

Kom godt fra start – Vandfax hjælper med papirarbejdet Arbejdet med grundvandssænkning er en længere proces, som kan bestå af både forundersøgelse, design, kalkulation og til sidst selve udførelsen af grundvandssænkningen. Dette gælder både de st…

Job

Job hos Vandfax Vi har pt. ikke ledige jobs, men modtager gerne uopfordrede ansøgninger. Send din uopfordrede ansøgning Du kan sende din uopfordrede ansøgning på mail til adm@vandfax.dk Alternativt kan du ringe til os på 7533 6004 Vi …

Kontakt

Kontaktinformation Vandfax A/S Grindstedvej 24 7190 Billund CVR: 27 52 10 88 Telefon: 75 33 60 04 Email: adm@vandfax.dk ☏ Ring på: 75 33 60 04

Kontaktformular – test

☏ Ring på: 75 33 60 04 <sde wegWE

Landbrug

Vandboringer og brøndboring til markvanding og husdyrhold Vi finder vand til landbruget Mange års erfaring i at bore efter vand til marker og husdyrhold Vi har mange års erfaring i at servicere boringer indenfor landbruget. Vores kendskab til de…

Leje af materiel

Udlejning af pumper og andet materiel til pumpning af vand Dykpumper, generatorer, lænsepumper, alarmanlæg, slanger og kabler Vandfax råder over et stort udvalg materiel til udlejning indenfor dykpumper, generatorer, lænsepumper, alarmanlæg, slange…

Lintrup Vandværk

Dykpumper og stigerør til Lintrup Vandværk I starten af december 2016 udskiftede vi dykpumper og stigerør på Lintrup Vandværk, hvor vi samarbejdede med Kemic Vandrens . I forbindelse med renoveringen er der indsat nye pumper, som er mindre end de ek…

Lukning og sløjfning af gammel boring

Lukning og sløjfning af gammel boring I forbindelse med lukningen af det gamle Grindsted Rensningsanlæg, oplevede man efterfølgende, at der blev ved med at stå vand i området. Ved nærmere undersøgelse, fandt vi frem til denne skjulte overløbsboring, som læk…

Markvandingsboring til Tuesbøl Kartofler

På de åbne arealer mellem Vittrup og Nyby møder vi Jørgen Nederby på én af de mange marker, som han dyrker kartoffelavl på. Man kan mærke at foråret er på vej og snart skal de første kartofler lægges på de 270 hektar marker, som er dedikeret til melkarto…

Markvandsboring

Brøndboring og markvanding Vi udfører ny vandboring til vanding af mark og afgrøder samt servicering af den eksisterende boring ude i marken Hos Vandfax servicerer vi landbruget , når der skal bores efter vand til vanding af markerne. Det gæl…

Miljø

Vand og miljø er vigtigt for Vandfax Derfor passer vi på vores grundvand og drikkevand og foretager miljørigtige brøndboringer, vi grundvandssænker og sløjfer brønde og boringer. Et godt miljø er vigtigt for fremtiden Hos Vandfax tror vi på, at …

Nyheder

Nyheder fra Vandfax Når der sker nyt hos Vandfax og indenfor områderne vandboring, grundvandssænkning og sløjfning af boringer vil vi holde dig orienteret. H ar du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på telefon 75 33 60 04. …

Om os

Vandfax har forstand på boring efter vand og grundvandssænkning En faglig og kompetent samarbejdspartner til brøndboring og grundvandssænkning. Medarbejdere har indgående branchekendskab til vandboring og grundsvandssænkning Hos Vandfax sætter vi en …

Private

Servicering af private vandboringer Boring til drikkevand Stor erfaring med boring efter vand til private Vandfax arbejder også med boring og servicering af brønd- og vandboringer for private, og vi har i tidens løb udført mange opgaver for pri…

Pulje til nedrivning

Pulje til nedrivning Der er afsat midler til nedrivning af gamle huse de kommende år. Husk at få sløjfet gamle brønde og boringer. Regeringen har for ca. et halvt år siden afsat 400 millioner kroner i en såkaldt nedrivningspulje, til at ombygge eller…

Råvandsstation

Vandfax tilbyder mange forskellige typer af råvandsstationer Mange fordele ved råvandsstationer En råvandsstation er et hus placeret på et betonfundament med hul i, således at alle installationer, der før var placeret i en brønd, nu kan placer…

Samarbejdspartnere

Et godt samarbejde med forskellige virksomheder Vandfax anbefaler og henviser gerne. Ring gerne og spørg ind til en reference Mange års erfaring med vandboringer og grundvandssænkning Med et erfaringsgrundlag der bunder i mere end 40 års erfaring med…

Sløfning af brønde og boringer

Vi sørger for autoriseret sløjfning af din gamle brønd og boring Når en gammel brønd eller boring bliver overflødig, f.eks. når en ejendom bliver tilsluttet vandværket i stedet for en drikkevandsboring , eller hvis fjernvarmen erstattes af et j…

Strømføring under Kilen ved Struer

Vandfax laver aflastningsboring ved Kilen i Struer Villy Poulsen A/S er eksperter i bl.a. styret underboring og opgravningsfri renovering af kloakledninger. I løbet af sommeren 2016 borer de under Kilen, så Energinet kan få etableret ny strø…

Sugespidsanlæg til Esbjerg Havn

Som en del af en aftale mellem DIN Forsyning som bygherre og KG Hansen som hovedentreprenør, har Vandfax A/S medio december 2021 udført 2 sugespidsanlæg med en dybde på 5 meter under terræn på Saharavej ved Esbjerg havn. Sugespidsanlægget er etable…

Tak for din henvendelse

Tak for din henvendelse! Vi bestræber os på at kontakte dig inden for 1-2 hverdage. Hvis du vil holde dig opdateret om vores arbejde, så er du velkommen til at følge os på LinkedIn. Klik herunder for at blive viderestillet til vores virk…

Tirpitzbunkeren, Blåvand

Grundvandssænkning og vandforsyningsboring ved Tirpitzbunkeren i Blåvand Fra 2015-2017 bygges Museumscenter Blåvand, et nyt museum bag Tirpitz-bunkeren. Museet er tegnet af den internationalt kendte, danske arkitektgruppe Bjarke Ingels Group. Åbningen er …

Vandboring

Vi laver alt i vandboringer Kompetente medarbejdere borer efter vand Vandfax er et større dansk borefirma, som udfører vandboringer og brøndboringer. Vores kompetente medarbejdere leverer kvalitetsarbejde til mange vandværker, landbrug, industrivirksomheder, ent…

Vandrensningsanlæg

Vandrensning og vandbehandling til mange forskellige formål Behovet for rensning af vand kan opstå i mange forskellige situationer. I Danmark findes rigtig mange lokale vandværker, hvor alle naturligvis har et behov for vandbehandling. Når det dre…

Vandværker

Etablering af nye og servicering af eksisterende vandværksboringer Vi hjælper dit vandværk med alt indenfor vandboringer Vandfax servicerer vandværker i hele Danmark Vandfax har stor ekspertise i boring efter vand til vandværker og servicering af v…

Vandværksboring

Boring efter vand til vandværker Boringer til vandindvinding samt udvidelse, sløjfning og reparation af boringer Vi er vandværkets pålidelige samarbejdspartner Hos Vandfax har vi en solid bred erfaring i at servicere vandværker med brødne og bo…

Vandværksboring for Fjelstrup Vandværk

I efteråret 2021 foretog Vandfax en vandværksboring for Fjelstrup Vandværk. Arbejdet omfattede foruden vandværksboringen en enkelt prøveboring efter et egnet kildefelt i umiddelbar nærhed af to boringer i drift. Fjelstrup Vandværk har forsyningspligt til om…

Vi servicerer

Vi servicerer landbrug, entreprenører, vandværker og private med boring efter vand og grundvandssænkning Vandfax borer efter vand og laver grundvandssænkning, men vi servicerer også eksisterender boringer og installationer til grundvandssænkning for l…

Vi tilbyder

Vi er specialister i boring efter vand og grundvandssænkning Hos Vandfax har vi mere end 40 års erfaring er vi en særdeles seriøs samarbejdspartner for landbrug, entreprenører, vandværker og private.  når der skal laves brøndboringer / vandboringer, grundvan…