Pulje til nedrivning

Pulje til nedrivning

Der er afsat midler til nedrivning af gamle huse de kommende år. Husk at få sløjfet gamle brønde og boringer.

Regeringen har for ca. et halvt år siden afsat 400 millioner kroner i en såkaldt nedrivningspulje, til at ombygge eller nedbryde gamle huse i de områder hvor fraflytningen har sat sit præg. I forbindelse med både ombygning og nedrivning er det vigtigt at tænke brønde og boringer med ind i planen. Det er nemlig ikke lovligt bare at jævne en gammel brønd eller boring. Sløjfning af brønde og boringer skal foregå af en autoriseret brøndborer, således at grundvandet bliver beskyttet optimalt mod forurening.

Når et hus skal nedbrydes kan man som nedbrydningsfirma med fordel starte ved at kigge på det interaktive kort hos GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grøndland). På kortet fremkommer alle registrerede boringer og brønde på adressen. Man skal dog være opmærksom på at der desværre sagtens kan eksistere brønde og boringer, selvom de ikke er registreret hos GEUS. Derfor gælder det om at holde et vågent øje, når der arbejdes med nedbrydningen. Som en service vil vi tage billeder af forskellige brønde og boringer inden vi sløjfer dem, og lægge dem her på siden, så det er mere klart hvad der skal kigges efter.

Ved nogle huse kan det være en fordel blot at få vandboringen efterset, og evt. serviceret, således at der også fremadrettet vil være adgang til vand på adressen.

Uanset hvad du kommer ud for er du velkommen til at ringe til Vandfax og få en snak. Det er i alles interesse, at ubrugte brønde og boringer bliver sløjfet på en hensigtsmæssig måde.

Dato: 12.09.2013
Kategori: Entreprenører
Tags: Sløjfning af boringer, Service på boring, Miljø