Miljø

Vand og miljø er vigtigt for Vandfax

Derfor passer vi på vores grundvand og drikkevand og foretager miljørigtige brøndboringer, vi grundvandssænker og sløjfer brønde og boringer.

Et godt miljø er vigtigt for fremtiden

Hos Vandfax tror vi på, at miljøet er en vigtig faktor for en god fremtid for os alle. Derfor ligger det os meget på sinde, at miljøet beskyttes mod uhensigtsmæssige påvirkninger. Herunder særligt vores grundvand og drikkevand, men i det hele taget at vi sammen passer på miljøet og naturen.

Specielle tiltag af hensyn til miljøet og rent drikkevand

Vi anvender i vid udstrækning olier og hydrauliske væsker som er organisk nedbrydelige i vores maskiner og øvrigt maskinel. Herved mindskes risikoen for forurening af vand ved etablering af vandboring og forurening af grundvand ved grundvandssænkning.

Vi er bevidste om, at når vi arbejder skal vi passe på én af Danmarks dyrebareste ressourcer, nemlig vores grundvand. Af samme årsag er vi meget omhyggelige med, at foretage den nødvendige gruskastning og afpropning omkring borehullet, så vi ikke udretter skade på de lerlag, der er med til at beskytte vores drikkevand.

Vi tænker os om, når vandet ledes tilbage i naturen

I de tilfælde hvor vi skal lede vand tilbage i naturen, som f.eks. ved grundvandssænkning, sørger vi for anvendelse af nødvendige filtre. Dette gør vi ved, at filtrere bl.a. jern og mangan fra det udledte vand, så vi dermed mindsker belastningen på naturen.

Vi anvender miljøvenlige vakuumpumper, og forsøger så vidt muligt at være på forkant med det bedste og mest miljøvenlige materiel, til løsning af vores boreopgaver.

Godt samarbejde med myndighederne

Når der skal løses opgaver, som kan udgøre en risiko for vores drikkevand, stiller myndighederne en lang række krav. Vi hjælper gerne med de nødvendige forundersøgelser og beregninger. Det kan være en fordel for dig at inddrage Vandfax allerede, når der skal ansøges om tilladelse eller dispensation, da vores betydelige viden om håndteringen af drikkevandet kan have afgørende betydning når ansøgningen imødekommes.

Vi sørger selvfølgelig også for at indsende de nødvendige indberetninger i forbindelse med arbejdet.

Er miljøet også vigtigt for dig?

Er det vigtigt for dig, at din samarbejdspartner er miljøbevidst og har stor fokus på at beskytte miljøet og naturen, så er Vandfax den rette partner for dig.

Kontakt os på tlf. 75 33 60 04 eller send en mail på adm@vandfax.dk og lad os hjælpe dig med din næste vandboringsopgave eller grundvandssænkning.

Send os en besked

Du kan også udfylde denne formular, hvis du ønsker at komme i dialog med os omkring miljørigtig brøndboring, grundvandssænkning eller sløjfning af brønde og boringer. Vi glæder os til at høre fra dig.

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Telefonnummer (skal udfyldes)

  Adresse (skal udfyldes)

  Postnr. (skal udfyldes)

  By (skal udfyldes)

  DGU nr.(Hvis du har det)

  Emne

  Din besked


  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Vi kan hjælpe dig hvis du skal have løst opgaver inden for brøndboring og grundvandssænkning

  Vandfax udfører opgaver indenfor brøndboring, grundvandssænkning samt sløjfning af brønde og boringer for virksomheder, private, vandværker og offentlige institutioner i hele Danmark.

  Kontakt Vandfax på telefon 75 33 60 04 og få et tilbud på din opgave.

  Brøndboring

  Vandfax er din kompetente brøndborer, uanset hvilken brøndboring eller vandboring du skal have udført. Vi har både erfaringer og materiellet til at servicere alt lige fra private drikkevandsboringer til landbrugets behov for husholdningsboringer og boringer til markvanding. Selv de helt dybe vandværksboringer er vi i stand til at udføre.

  Grundvandssænkning

  Gennem mange års erfaring har vi fået forståelsen for, hvad det koster når arbejdet må indstilles på en byggeplads, på grund af indsivende grundvand. Vi er den foretrukne samarbejdspartner, hvad enten du ønsker at forebygge problemer med grundvandet eller hvis du akut mangler hjælp til at få sænket grundvandet på en byggeplads. Kontakt os og hør mere.

  Vi hjælper dig gerne

  Kontakt Vandfax når du skal have hjælp til boring efter vand og grundvandssænkning. Vi er en sær- deles faglig og kompetent samarbejdspartner. Vi er klar til at svare på spørgsmål. Både, hvis du allerede er kunde hos os, eller hvis vi skal tage en dialog om, hvordan vi kommer i gang med et godt samarbejde. Vi glæder os til at høre fra dig.