Markvandingsboring til Tuesbøl Kartofler

På de åbne arealer mellem Vittrup og Nyby møder vi Jørgen Nederby på én af de mange marker, som han dyrker kartoffelavl på. Man kan mærke at foråret er på vej og snart skal de første kartofler lægges på de 270 hektar marker, som er dedikeret til melkartofler.

Jørgen har henvendt sig til Vandfax, da han skal have etableret endnu en markvandsboring til sine afgrøder. Brønden skal etableres på et nyt markareal, som skal udvide produktionen af melkartofler hos virksomheden Tuesbøl Kartofler.
Det er femte gang, at Vandfax hjælper Jørgen, med at få etableret en brøndboring til markvanding. Hos Vandfax sætter vi naturligvis stor pris på det gode samarbejde gennem årene, samt på den gode dialog som vi altid har haft med Jørgen Nederby.

Vi spørger Jørgen, om han kan sætte et par ord på samarbejdet med Vandfax. Han fortæller, at det som gør samarbejdet værdifuldt er, at han kender de folk som møder op til opgaven og ved, at de aftaler der indgås, også bliver overholdt. Desuden føler han sig tryg ved, at der undervejs i samarbejdet gives gode råd og grundig vejledning, samt at alle retningslinjer for brøndboringer overholdes.

Det tager ca. 1-2 dage at udføre en markvandsboring afhængig af, hvor dybt der skal bores. Markvandsboringen som vi udførte for Tuesbøl Kartofler i Brørup, har taget os 1½ dag hvor første dag gik med boring, filtersætning, gruskastning samt bentonitopfyldning og den sidste halve dag gik med prøvepumpninger.

Vi takker Jørgen Nederby for et godt samarbejde og ønsker ham en rigtig god sæson med melkartoflerne.

Data

Markvandsboringen hos Tuesbøl Kartofler blev udført i en dybde på 65 meter med Ø225 PVC-rør. Der blev filtersat i 12 meters dybde og gruskastet til 53 meter. Boringshullet er efter gruskastning pakket med bentonit. Der er løbende foretaget pejlinger for at undgå brodannelser.

Markvandingsboring til Tuesbøl Kartofler