Husk ansøgningsfristerne på grundvandssænkning

Kom godt fra start – Vandfax hjælper med papirarbejdet

Arbejdet med grundvandssænkning er en længere proces, som kan bestå af både forundersøgelse, design, kalkulation og til sidst selve udførelsen af grundvandssænkningen. Dette gælder både de større, men også mindre projekter.

Alt for ofte ser vi, at de indledende ansøgninger på grundvandssænkning startes op alt for sent. Dette kan medføre forsinkelse på flere måneder, hvilket kan være en stor udfordring, når alt andet materiel står klar på pladsen.

Inden der underskrives kontrakt med Vandfax, er det vigtigt at huske på, at der skal indsendes en ansøgning om grundvandssænkning. Ansøgningen skal ofte indsendes flere uger forinden arbejdet med grundvandssænkningen kan starte op, og derfor anbefaler vi altid vores kunder at starte op i god tid. Vandfax hjælper gerne med ansøgningen og papirarbejdet for at sikre, at vores kunder når i mål til aftalt tid.

Der er desværre ikke klare regler som relaterer sig til ansøgningsproceduren på grundvandssænkning. Derfor råder vi vores kunder og samarbejdspartnere til at kontakte os i god tid, forinden grundvandssænkningen forventes påbegyndt.

Ansøgningsprocessen på grundvandssænkning kan variere fra gang til gang. Typiske elementer i processen kan være følgende:

  1. Ansøgning (herunder evt. VVM-screening*)
  2. Behandlingstid ved myndighederne (3-4 uger)
  3. Tilladelse sendes ud til godkendelse
  4. Høringsperiode (4 uger)
  5. Eventuel klagefrist

Samlet periode ca. 2-3 måneder.

 

VVM-screening*:

VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet. Formålet med en VVM-screening er at sikre, at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet som grundlag for beslutningen om at give eller afslå tilladelse til grundvandssænkning. Dette er myndighedernes redskab til at sikre grundlaget for, at der træffes miljømæssige bedre beslutninger og afgøre, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering jf. miljøvurderingsloven §21.

Den enkelte kommune skal bl.a. vurdere, om ansøgningen til grundvandssænkning er omfattet af Vandforsyningslovens §26. Er dette tilfældet, skal der udarbejdes et ansøgningsskema til VVM-screening, som vedlægges ansøgningen til grundvandssænkning.

Det er den pågældende bygherre, der har pligt til skriftligt at ansøge om et anlægsprojekt, som er opført på miljøvurderingslovens bilag 1 (anlæg som kræver miljøvurdering) eller bilag 2 (anlæg som kræver screening) til beliggenhedskommunen. I tilfælde af krav om VVM-screening hjælper Vandfax gerne til og sikrer, at ansøgningsskemaerne udfyldes korrekt.

På miljøstyrelsens website kan du læse mere om VVM-screeninger – klik her.

https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/

 

Forundersøgelse på grundvandssænkning:

Forundersøgelse (inkl. geotekniske boringer) samt kalkulation og design af grundvandssænkningen kan Vandfax også hjælpe med. Vi samarbejder med Per Aarsleff A/S, som har sin egen stab af teknikere, ingeniører og geoteknikere, som er vant til at udføre både store og små geotekniske og miljøtekniske undersøgelser. Dette er en fordel for vores kunder, da vi hurtigt kan reagere og beregne løsningsforslag på vores grundvandssænkninger.

 

Vandfax som sparringspartner:

Er du i tvivl om hvordan ansøgningen skal gribes an, eller har du andre spørgsmål i forbindelse med processen på grundvandssænkning, så kontakt os gerne for en uforpligtende snak. Du kan finde vores kontaktinformationer her.