Grundvandssænkning på Mylius-Erichsensesvej i Brande

Den 23. maj har vi udført grundvandssænkning i forbindelse med etablering af nyt elkabel på Mylius-Erichsensesvej i Brande. Arbejdet med grundvandssænkningen omfatter etablering af 3 sugespidsanlæg. Sugespidser etableres ved at spule sugespidser ned med 4” spulerør til en dybde af 3 meter under terræn, for at sænke grundvandet min. 30 cm under udgravningsniveauet og holde udgravningen fri for vand. Området under udgravningen er præget af sandede jordlag og derfor har det ikke været nødvendigt at forbore med snegl eller bruge filtergrus.

Læs mere om vores arbejde med grundvandssænkning her >>

Kontakt Vandfax A/S

Vandfax er en pålidelig samarbejdspartner inden for grundvandssænkning. Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Ring på telefon 75 33 60 04 eller send en mail på adm@vandfax.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.