Grundvandssænkning på Butikstorvet i Billund

Grundvandssænkning på Butikstorvet i Billund

Vandfax A/S har den 1. juli 2021 ansøgt om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med udførelsen af Butikstorvet 5 i Billund.

Den 23. september påbegyndte Vandfax den midlertidige grundvandssænkning umiddelbart efter at Billund Kommune fremsendte en godkendelse på ansøgningen. Foruden grundvandssænkningen skal Vandfax bortlede op imod 350 m3 grundvand i timen de kommende 5 måneder, til et udledningsareal ved Billund rensningsanlæg.

Vandfax har i alt etableret 6 filterboringer:

  • 4 korte pumpeboringer til ca. 9 m u.t.
  • 2 dybe pumpeboringer til ca. 18 m u.t. for at sikre mod grundbrud, som der er en risiko pga. de trufne lerlag iht. Geoteknisk undersøgelsesrapport fra samme området.

Vi har desuden etableret 3 sugespidsanlæg for at skabe et tørt og stabilt arbejdsmiljø i byggegruben.

For at undgå afvigende driftsituationer, er pumperne udstyret med en alarmovervågning. På denne måde sikrer vi, at vores grundvandstekniker får øjeblikkelig besked ved et uplanlagt pumpestop. Byggepladsen er endvidere forsynet med en nødstrømsgenerator, som sammen med de øvrige dele af anlægget tilses én gang om ugen.