Grundvandssænkning på Butikstorvet i Billund

Grundvandssænkning på Butikstorvet i Billund

Vandfax A/S har den 1. juli 2021 ansøgt om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med udførelsen af Butikstorvet 5 i Billund.

Den 23. september påbegyndte Vandfax den midlertidige grundvandssænkning umiddelbart efter at Billund Kommune fremsendte en godkendelse på ansøgningen. Foruden grundvandssænkningen skal Vandfax bortlede op imod 350 m3 grundvand i timen de kommende 5 måneder, til et udledningsareal ved Billund rensningsanlæg.

Vandfax har i alt etableret 6 filterboringer:

  • 4 korte pumpeboringer til ca. 9 m u.t.
  • 2 dybe pumpeboringer til ca. 18 m u.t. for at sikre mod grundbrud, shvilket der er en risiko for pga. de trufne lerlag iht. Geoteknisk undersøgelsesrapport fra samme område.

Vi har desuden etableret 3 sugespidsanlæg for at skabe et tørt og stabilt arbejdsmiljø i byggegruben.

For at undgå afvigende driftsituationer, er pumperne udstyret med en alarmovervågning. På denne måde sikrer vi, at vores grundvandstekniker får øjeblikkelig besked ved et uplanlagt pumpestop. Byggepladsen er endvidere forsynet med en nødstrømsgenerator, som sammen med de øvrige dele af anlægget tilses én gang om ugen.

Kontakt Vandfax A/S

Vandfax er en pålidelig samarbejdspartner inden for grundvandssænkning. Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Ring på telefon 75 33 60 04 eller send en mail på adm@vandfax.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.