Grundvandssænkning på Ankelbovej i Billund

På Ankelbovej i Billund har vi siden juni været i gang med grundvandssænkning i forbindelse med udførelsen af et nyt kloaksystem. Arbejdet med grundvandssænkningen omfatter etablering af i alt 100 boringer 10 m.u.t.

Vi har etableret boringerne med en 14”/ 355,6mm hulboresnegl (monteret på kran) og boret til 10 m.u.t. Herefter har vi installeret et 6,3”/160mm PVC-filter . Inde i filterrøret har vi installeret en 3”/76,2mm sugespidsslange som forbindes direkte til en vakuumpumpe til opsugning af grundvandet. Vandet udledes herefter til en nærliggende lagune.

I første omgang har vi etableret 4 boringer pr. 10 m samt to pejlespidser i midten af gravetraceet inden opstart af gravearbejdet. For at holde området tørt under arbejdets udførelse er der grundvandssænket til 1 m under udgravningsniveau.

De indledende pejlinger viste, at vandstanden var blevet sænket til et tilstrækkeligt niveau. Efterfølgende blev de resterende boringer etableret og yderligere 9 vakuumpumper blev installeret. Sidstnævnte kører på rullende skift indtil projektet er færdigt og bortleder samlet set op mod 1200 m3 grundvand i timen.

På denne opgave er vi underentreprenør for Billund Spildevand A/S.