Grundvandssænkning i Nordenskov

I Nordenskov er vi i gang med grundvandssænkning i forbindelse med udførelsen af et kloaksystem. Siden medio februar har vi etableret 7 sugespidsanlæg, hvilket svarer til opsætning af 140 sugespidser.

Af særlige udfordringer kan nævnes, at Nordenskov er et område med særligt siltede jordlag som dermed har en lav permeabilitet. Dette har påvirket sugeprocessen og nedsat virkningsgraden af grundvandssænkningen.

For at sikre en god afdræning af siltlagene, har vi haft en rigtig god dialog med både Din Forsyning A/S som bygherre og Poul Hansen A/S som hovedentreprenør og har dermed fundet gode løsninger på de eksisterede udfordringer.

Arbejdet med grundvandssænkningen har konkret bestået i etablering af sugespidser på begge sider af ledningsgraven. Vi har opsat spidser pr. 1.25 meter fire uger før gravearbejdet skulle påbegyndes. For at kunne opretholde det optimale niveau af vakuum har vi desuden installeret haner på alle sugespidser. Forud for opstart af gravearbejdet, har vi etableret to pejlespids i midten af gravetraceet for at kunne monitorere vandspejlsniveauet i ledningsgraven.

Vi forventer at kunne pumpe samt bortlede op mod 35 m3 grundvand i timen til en nærliggende lagune.

Kontakt Vandfax A/S

Vandfax er en pålidelig samarbejdspartner inden for grundvandssænkning. Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Ring på telefon 75 33 60 04 eller send en mail på adm@vandfax.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.