Grundvandssænkning i Jyllandsgade, Horsens

I Horsens forsætter Vandfax A/S med grundvandssænkningen i Jyllandsgade og i Falstersgade.

Som en del af en rammeaftale mellem Samn Forsyning som bygherre og Per Aarsleff A/S som totalentreprenør, udfører Vandfax grundvandssænkning yderligere steder i Horsens. Arbejdet udføres i forbindelse med etablering af et kloaksystem, hvor det eksisterende fællessystem i Jyllandskvarteret skal adskilles til hhv. regnvands- og spildevandsledninger. Vi påbegyndte grundvandssænkningen i januar 2021 og arbejdet forventes afsluttet i 2023.

I indeværende fase etablerer vi sugespidsanlæg i hhv. Jyllandsgade og Falstersgade. Området er beliggende tæt ved Bygholm Å og qua de geotekniske rapporter ved vi, at dette område er karakteriseret ved særlig tykke gytje-jordlag. For at sikre mod grundbrud, som følge af udgravningsarbejde, vil sugespidserne spules til 6. m u.t. i en 10 m dyb gruskastet hulborsboring for at aflaste de dybereliggende magasiner.

Vandfax skal desuden etablere pejlespidser til monitorering af vandstanden på området. Ydermere skal der etableres reinfiltrationspidser for at sikre, at grundvandsstanden forbliver på det ønskede niveau.

Kontakt Vandfax A/S

Vandfax er en pålidelig samarbejdspartner inden for grundvandssænkning. Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Ring på telefon 75 33 60 04 eller send en mail på adm@vandfax.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.