Grundvandssænkning for haveforening i Århus

I Haveforeningen Åbrinken i Viby er vi i gang med grundvandssænkning i forbindelse med udførelsen af et kloaksystem. De nye kloakrør sættes i en dybde i 3 meter under terræn. For at holde området tørt under arbejdets udførelse, grundvandssænkes der til 4 meter under terræn.

Arbejdet med grundvandssænkningen omfatter etablering af i alt 25 sugespidsanlæg, hvilket svarer til opsætning af 500 sugespidser i en dybde af 4 meter under terræn. Vi har installeret 3 sugespidsanlæg på stedet, der kører på rullende skift indtil projektet er færdigt, som samlet bortleder op mod 30 m3 grundvand i timen.

Området omkring Åbrinken har tidligere været anvendt som genbrugsstation og derfor kan grundvandet indeholde forurenende PAH-komponenter (billede af bor med forurenet jord). En stor del af opgaven har derfor været at sikre en grundig oprensning af grundvandet, førend det pumpes videre til rensningsanlægget.

I processen har vi arbejdet med forskellige discipliner inden for oprensning. Vi har bl.a. etableret et vandbehandlingsanlæg, som består af en sedimentationscontainer med grus og iltningspyramide samt en sedimentationscontainer med papirfilter og et kulfilter. I første omgang ledes vandet gennem sedimentationscontaineren med iltningspyramide og grus, for herefter at blive ledt videre til sedimentationscontaineren med papirfilter. Rensningsproceduren har til formål at oprense vandet for okker, slam, jord og sand. Herefter ledes vandet til kulfilteret, som renser vandet for skadelige PAH-komponenter inden vandet til sidst pumpes videre til rensningsanlægget.

Arbejdet med grundvandssænkningen omkring Åbrinken har været udfordrende, da det har været svært at mobilisere maskiner på grund af de trange pladsforhold mellem kolonihavehusene. Under normale omstændigheder ville man have anvendt en lastbil med kran og sneglebor til forboring af huller til sugespidserne. Da lastbilen var for bred til at kunne køre på områdets smalle stier, valgte man at påsætte snegleboret på en gravemaskine for at kunne løse opgaven.

Til trods for at finde alternative løsninger for at kunne udføre arbejdet, løses opgaven med stor fokus på sikkerhed og overholdelse af tidsplaner.

Kontakt Vandfax A/S

Vandfax er en pålidelig samarbejdspartner inden for grundvandssænkning. Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Ring på telefon 75 33 60 04 eller send en mail på adm@vandfax.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.