Give Vandværk

Nye boringer på Give Vandværk

I forbindelse med byggeri i Billund midtby og fritlægning af Billund Å løser Vandfax opgaven med grundvandssænkning.

Billund Photo har lavet foto med cirka markeringer af den nuværende og den kommende rørføring.

* Rød linje er den nuværende rørføring af Billund Bæk..
* Gul buet linje er den midlertidige, der kobles på rød.
* Grøn linje er den kommende åbning af bækken.
* Rød og gul linje (beton og plastik) fjernes, når bækken kan løbe frit i sine nye åbne omgivelser.

Markeringer er alle med forbehold.

Kilde: Billund Photo
https://www.facebook.com/BillundPhoto/

Vandfax sørger for at der bliver taget prøver en gang i ugen, så det sikres at vandet er af en fin kvalitet, inden det lukkes ud i Billund Bæk.

Alle krav, som er stillet af Billund Kommune overholdes naturligvis. 5 steder i Billund by måles grundvandsspejlet 24 timer i døgnet, for at sikre at grundsvandsstanden er ok.

Der måles i en diameter på 1,5 km. Der er 2 målestationer – før og efter byggeriet – for at sikre at bækkens vandstand er optimal.

.

 

Vandfax laver professionelle vandboringer

Se mere om vandværksboringer >>>