Foretræde for miljøudvalget

Foretræde for miljøudvalget

Vandfax har foretrådt for miljøudvalget med henblik på at sikre større sikkerhed for at grundvandet også i fremtiden kan drikkes.

D. 24. oktober havde vi foretræde for miljøudvalget vedr. bekendtgørelse om udførsel og sløjfning af brønde og boringer på land. Vores oplevelse er at lovgivningen på nuværende tidspunkt giver alt for store muligheder for, at uautoriserede og brøndborere med dårlig moral, kan slippe ustraffet af sted med at udføre arbejde af dårlig kvalitet.

Til foretrædet havde vi udarbejdet et dokument, der belyser syv problemstillinger i forhold til brøndboring. Efter vores opfattelse giver disse syv problemstillinger i kombination en meget dårlig sikkerhed for, at brøndborerarbejde er udført af en autoriseret brøndborer med den rette erfaring og viden.

Vi vil gerne sige tak til Christian Christiansen - formand for foreningen af danske brøndborere - for hans deltagelse i foretrædet. Vi havde en god dialog med medlemmerne af miljøudvalget og det har udmøntet sig i fire spørgsmål til miljøministeren:

Det bliver spændende at se ministerens svar på disse spørgsmål, og vi håber på at dette kan være et skridt i retningen af bedre sikkerhed for miljøet i forbindelse med brøndborerarbejde.

Dato: 29.10.2013
Kategori: Myndigheder
Tags: Miljø, Vandboring, Sløjfning af boringer

Christiansborg, København