Grundvandssænkning, Esbjerg Havvandsindtag

I Esbjerg er vi i gang med at grundvandssænke i forbindelse med udførelsen af et havvandsindtag på Østre Forhavnskaj for DIN Forsyning.

Arbejdet med grundvandssænkningen har omfatter flere forskellige discipliner. Vi har bl.a. installeret dykpumper i 7 filterboringer, hvor pumperne er udstyret med vandur som en kontrolforanstaltning til den oppumpede vandmængde. Desuden har vi installeret loggere på yderligere 6 pejleboringer. Vi har som en del af opgaven opsat af vandbehandlingsanlæg, som består af en sedimentationscontainer med grus og iltningspyramide. Formålet med vandbehandlingen er, at rense grundvandet for okker inden det udledes til havet.

Vi har etableret de nødvendige ledninger over og under terræn med henblik på tilkobling af filterboringer til vandbehandlingsanlægget. Dette for at pumpe og bortlede op imod 20 kubikmeter grundvand i timen fra
byggegruben ud i havet.

Enkelte af de filtersatte boringer har vi dækket med køreplader for at sikre en kontinuerlig drift af grundvandssænkningen. Med kørepladerne har vi sikret både materiel men også fremkommelighed på pladsen. Grundet en projektudvidelse har det været nødvendigt at etablere 4 ekstra dybe pumpeboringer til cirka 10 meter under terræn, samt opsætte 2 sugespidsanlæg for at holde grundvandsspejlet under det ønskede niveau i byggegruben. På denne måde har vi skabt et tørt og sikkert arbejdsmiljø på pladsen.

Kontakt Vandfax A/S

Vandfax er en pålidelig samarbejdspartner inden for grundvandssænkning. Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Ring på telefon 75 33 60 04 eller send en mail på adm@vandfax.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.