Brug markvandingsanlæg i den tørre sommer

Markvandingsanlæg

Den tørre sommer gør det oplagt for landbrugene at få serviceret eller etableret markvandingsanlæg.

Det er sjovere at være ét skridt foran end ét bagud. Og når det gælder markvanding, er der også både sund fornuft og sund økonomi i at være på forkant. Med forskelle på over det dobbelte udbytte på marker, der vandes i rette tid, viser et effektivt markvandingsanlæg sig at være en investering, der giver resultat på bundlinjen.

Når en vandpumpe har kørt i en årrække, er det en god idé at få den efterset for tæring på rør og nedslidning af vigtige dele. Ligesom der også kan være rigtig god økonomi i brøndboringer eller nedgravning af nye jordledninger. Optimal vanding kræver planlægning. Og ved at få dit vandingssystem gennemgået i god tid, sikrer du, at du kan vande med tilstrækkelig høj kapacitet og med økonomisk drift - og du undgår at opdage, at vandingssystemet ikke fungerer eller er utilstrækkeligt, når først afgrøderne er begyndt at tørste.

Hos vandfax har vi forstand på vand - og markvanding er et af vores specialer. Vi har mange års professionel erfaring med de bedste løsninger til landbruget, og kan rådgive dig om den løsning, der passer netop til dit behov for effektiv vanding. Vi er også gode til sløjfning af boringer, hvis du har en gammel boring til dit markvandingsanlæg, som der er behov for at få sløjfet.

Dato: 16.07.2013
Kategori: Landbrug
Tags: Markvandingsboring, Service på boring, Sløjfning af boringer