Brøndborer

At være brøndborer er en livsstil

Vi laver brøndboringer med vand i hele Danmark og er brøndborer med A-bevis

Vi har en særlig udfordring

Det der gør brøndboring til en særlig udfordring i forhold til andre brancher, er de mange usikkerhedsmomenter og det store ansvar der følger med at være brøndborer. Samtidig skal man være indstillet på fleksibilitet i arbejdstiden.

Den uforudsigelige undergrund

Danmarks undergrund er en helt særlig udfordring, og man kan ikke læse sig til de udfordringer man møder dernede. Hvad enten det er den nødvendige dybde til vandboringer til drikkevand eller til markvanding, eller det er mængden af vand i forbindelse med grundvandssænkning, så er erfaring alfa og omega.

Kun den erfarne brøndborer er i stand til at levere høj kvalitet til en pris der kan betales og som er fair for både kunde og brøndborer.

Vandfax har erfaringen med boring efter vand og grundvandssænkning

Hos Vandfax har vi arbejdet med boring efter vand og grundvandssænkning siden 1975 og har gennem årene opbyttet den den erfaring der skal til. Vores mål er at levere høj kvalitet for pengene.

Pålideligt arbejde både før, under og efter

En brøndborers arbejde skal være pålideligt hele vejen igennem. Hos Vandfax ser vi det som vigtigt, at vi allerede ved tilbudsgivningen - og på trods af usikkerhederne - forsøger at ramme den mest realistiske pris baseret på de oplysninger der foreligger. Det tror vi på giver det bedste udgangspunkt for et godt samarbejde.

Under udførelsen af vores arbejde er der som oftest andre der er afhængige af at arbejdet udføres med en høj grad af pålidelighed. F.eks. ved markvandingsboringer, hvor det er boringen som skal levere en - for afgrøderne - livsvigtig ressource. Det kan også være ved andre former for boringer eller grundsvandssænkning, hvor vores arbejde skal passe ind i en tidsplan med andre håndværkere og entreprenører. F.eks. på en byggeplads.

Vi følger altid opgaven til dørs

Som brøndborer er arbejdet ikke slut, selvom opgaven er udført. Særligt ved grundvandssænkning er der behov for kontinuerlig og konstant overvågning, for at sikre kunden mod ubehagelige regninger på ventetid, i forbindelse med at grundvandet giver problemer. Fleksibilitet er også et nøgleord, når en drikkevandsboring giver problemer, da de færreste kan undvære vand fra hanen ret længe ad gangen.

Et særligt ansvar for vores drikkevand

Som brøndborer skal vi konstant have miljøet i vores bevidsthed. Når man borer en direkte adgangsvej til grundvandet, er det nødvendigt at være påpasselig efter alle kunstens regler. Grundvandet er et af Danmarks vigtigste ressourcer.

Hos Vandfax har vi naturligvis A-bevis og vi tager vores del af ansvaret for at brøndboring ikke forurener vores drikkevand. Vi har gennemført brøndboreruddannelsen hos Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS).