Boring efter vand til vandværker

Boringer til vandindvinding samt udvidelse, sløjfning og reparation af boringer

Vi er vandværkets pålidelige samarbejdspartner

Hos Vandfax har vi en bred erfaring i at servicere vandværker i hele Danmark. Når vandværket står overfor at skulle lave nye boringer samt udvide, sløjfe eller reparere boringer har vi stor erfaring inden for vandboringer, og det gør os til en særdeles pålidelig samarbejdspartner.

Ny boring til vandindvinding, helt ned til 400 meter

Når vandværket skal have etableret ny boring eller flere nye boringer til vandindvinding, så tag Vandfax med på råd. Vi har et bredt og dybt kendskab til de geologiske forhold i den danske undergrund. Vi har boreudstyr, som kan bore helt ned til 400 meter, i de tilfælde hvor det er nødvendigt.

Grundvandet er vores levebrød og vi drager derfor stor omsorg for miljøet. Vi gør alt, hvad der står i vores magt, for at beskytte vores grundvand mod forurening. Det er vigtig, at den danske undergrund vedbliver med at kunne forsyne os alle med rent drikkevand.

Servicering af eksisterende vandboringer

Når vandværket har behov for at få efterset eller repareret boringer, så klarer Vandfax også denne opgave fra start til slut. Du behøver altså kun at ringe ét sted, for Vandfax har forstand på vand.

Sløjfning af vandboring

En vandboring skal sløjfes korrekt, og det er vigtigt at en boring bliver sløjfet, når den ikke længere er i anvendelse. Ellers kan den udgøre en risiko for forurening af drikkevandsmagasinet. Vandfax kan hjælpe med at foretage en korrekt og forsvarlig sløjfning af drikkevandsboringer i hele Danmark.

Kontakt Vandfax A/S

Vandfax er en særdeles pålidelig samarbejdspartner for vandværket. Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Ring på telefon 40 55 35 24 eller send en mail på mail@vandfax.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.

Totalløsninger til vandværket

Hos Vandfax har vi en bred erfaring i at servicere vandværker i hele Danmark - og vi er med hele vejen. Når der skal laves nye boringer samt udvidelse, sløjfning og reparation af eksisterende boringer - og vi kan være med i hele processen fra projektering til tilbudsgivning, etablering og efterfølgende servicering af vandværket.

I starten af december 2016 udskiftede vi dykpumper og stigerør på Lintrup Vandværk, hvor vi samarbejdede med Kemic Vandrens.

Råvand, udviddet vandbehandling og rensning af råvand

Hos Vandfax kan vi også være behjælpelig med løsning af de mere specielle opgaver og problemer på vandværket. F.eks. når det drejer sig om fjernelse af jern og mangan eller hvis råvandet kræver en særlig filtrering, hvis der f.eks. skal fjernes ammonium, aggressiv CO2, svovlbrinte og metan.

Udviddet vandbehandling

Har vandværket i en periode brug for udvidet vandbehandling. F.eks. ved forurening med pesticider eller trichlor, så har Vandfax adgang til mobile rensningsanlæg, som kan fungere som nødanlæg ved forurening og renovering. Vær opmærksom på at udvidet vandbehandling kræver kommunal tilladelse.