Vandværker

Etablering og servicering af vandværksboringer

Vandfax hjælper dit vandværk med alt indenfor vandboringer

Vi servicerer vandværker i hele Danmark

Vandfax har stor ekspertise i boring efter vand til vandværker og servicering af boringer i hele Danmark. Med mange års erfaring i at servicere vandværker har vi naturligvis også styr alt fra beskyttelseszoner og afstandskrav omkring vandværksboringer til de geologiske forhold i Danmarks undergrund.

Etablering af nye vandværksboringer

Med udstyr til at bore helt ned til 400 meters dybde har vi altid mulighed for at sikre den nødvendige indvinding af vand til vandværksboringerne.

Lad Vandfax lave dine vandboringer og levere dine pumper til vandværket. Så har du garanti for sikre løsninger og det bedste udstyr til vandværket. Vi har også kompetencer inden for salg af rensningsanlæg.

Service eller sløjfning af eksisterende vandboringer

Når vandværkets eksisterende boringer trænger til at blive repareret og serviceret eller en vandboring skal sløjfes, kan du trygt ringe til Vandfax. Vi er totalleverandør til vandværker indenfor boringer og pumpeløsninger og derfor kan et opkald til os være starten på et godt samarbejde.

Penge at spare ved udskiftning til energirigtige pumper

Der er betydelige penge at spare for et vandværk, ved at udskifte gamle pumper med nye og mere energirigtige vandpumper. Vandfax har kompetencerne til at rådgive og vejlede vandværker, så spørg os endelig!

Vandværkets råvandsstationer

Et godt alternativ til brønde er råvandsstationer og flere og flere vandværker efterspørger nu råvandsstationer i stedet for brønde.

Fordelene ved at udføre installationen i en råvandsstation over jordens overflade er betydelige, særligt for vandværker, hvor sikkerhed og uhindret adgang til vandboringen er vigtig.

Service og renovering af råvandsstationer

Har vandværket allerede en råvandsstation, så skal den løbende serviceres og trænger råvandsstationen til renovering, så kan Vandfax også hjælpe.