Vandrensningsanlæg

Vandrensning og vandbehandling til mange forskellige formål

Behovet for rensning af vand kan opstå i mange forskellige situationer. De mange lokale vandværker i Danmark har naturligvis et behov for vandbehandling. I private drikkevandsboringer er det særligt aktuelt, for at opnå en brugbar kvalitet af drikkevandet. Men selv når vandet kommer fra et vandværk, kan der nogle steder drages fordel af et vandrensningsanlæg. Det kan også være i forbindelse med grundvandssænkning, hvor kommunerne kan fastsætte krav til rensning af det oppumpede grundvand før udledning. Nedenfor ses nogle eksempler på forskellig anvendelse af vandrensningsanlæg.

Vandværker

Behovet for vandbehandling er forskelligt fra vandværk til vandværk og afhænger af råvandskvaliteten fra vandværksboringerne. Vi har samarbejdspartnere, der har stor erfaring i opstilling af vandrensningsanlæg hos vandværker og som dermed kan sikre den optimale behandling af vandet, inden det sendes ud til forbrugerne.

Entreprenører

Grundvandssænkning er ikke bare et spørgsmål om at sænke vandstanden, der hvor der skal graves og støbes. Det grundvand, der pumpes op, skal også transporteres væk fra byggepladsen på forsvarlig vis. I nogle tilfælde kan oppumpet grundvand ledes direkte ud i en nærliggende kloak, men i andre tilfælde kræver myndighederne at vandet rensning betydeligt inden udledning.

Når du skal vælge en virksomhed, til at udføre grundvandssænkning, er det derfor en god idé at vælge en som er forberedt, både på skrappe udledningskrav og/eller store vandmængder.

Med mere end 40 års erfaring i grundvandssænkning har Vandfax kontakt til flere specialister i mobile vandrensningsanlæg, lige fra et simpelt sandfilter til avancerede anlæg med trykfilter.

Husholdninger

Når du skal have en boring til drikkevand, er det en god idé at få vurderet behovet for vandrensning. Rensning af vandet kan være med til at give det et bedre udseende, en bedre lugt og/eller en bedre smag.

I områder hvor vandet er meget hårdt, opstår der et større slid på f.eks. opvaskemaskine, vaskemaskine og varmeanlæg. Her kan der være økonomiske årsager til at interessere sig for vandrensning, selvom det kommer direkte fra vandværket.

Virksomheder

Vand er ikke bare vand, det ved man de steder, hvor vand indgår som en del af produktionen. Betegnelsen "procesvand" dækker over det vand, som anvendes til forskellige formål i industriel sammenhæng. Den rette vandbehandling kan resultere i store besparelser på f.eks. forbrugsstoffer, slid på anlæg eller kvaliteten af det færdige produkt! Vandfax har igennem årene stiftet bekendtskab med virksomheder, der yder kompetent rådgivning, når det gælder procesvand.

Kontakt os

Ring til Vandfax på telefon 40 55 35 24 og høre om, hvordan vi kan hjælpe med etablering af vandrensningsanlæg.