Sløfning af brønde og boringer

Sløjfning af gamle brønde og boringer

Vi er autoriseret i sløjfning af brønde og boringer.

Når brønde og boringer bliver overflødige, f.eks. ved at en ejendom tilsluttes vandværket i stedet for en drikkevandsboring, eller hvis jordvarme udskiftes med fjernvarme, så er det vigtigt at brønde og boringer bliver sløjfet.

Undgå forurening af drikkevandet

Gamle brønde og boringer kan let transportere forurening fra jordoverfladen til grundvandsmagasinerne nede i jorden, og det er til skade for vores alle sammens drikkevand. Derfor har du som grundejer et ansvar for, at sløjfe gamle brønde og boringer korrekt. På den måde undgås det at den gamle vandboring kan virke som et dræn, hvorfra forurenet vand fra jordoverfladen siver ned til grundvandet.

Sløjfning af brønd eller boring skal gøres forsvarligt

Vandfax har autorisation til sløjfning af brønde og boringer.

Autoriseret og ansvarsbevidst! Det er nøgleord for Vandfax, når vi sløjfer brønde og boringer.

Når en gammel brønd eller boring skal sløjfes, er der mange regler at holde styr på - og det er derfor vigtigt at få arbejdet bliver udført professionelt. Brønden eller boringen skal sløjfes, så stedet i al fremtid er tilstrækkeligt tæt til, at der ikke kan ske forurening af grundvandet eller udveksling af vand mellem forskellige grundvandsmagasiner.

Sløjfning af boringer eller brønde skal udføres af personer, der har den fornødne uddannelse som brøndborer. Vandfax er autoriseret til sløjfning af brønde og boringer!

Indberetning af sløjfning af brønd eller boring

Sløjfning af en brønd eller boring skal indberettes til myndighederne, og det hjælper vi også med. Med os som samarbejdspartner er du sikker på at din brønd eller boring bliver sløjfet på en forsvarlig måde, så du derved har levet op til dine forpligtelser som grundejer.

Kontakt Vandfax A/S

Ring på telefon 40 55 35 24 eller send en mail på adm@vandfax.dk. Vi er klar til at løse din opgave og glæder os til at høre fra dig.