Sløfning af brønde og boringer

Autoriseret sløjfning af ubrugte brønde og boringer

Det vigtigt at brønde og boringer bliver sløjfet

Når brønde og boringer bliver overflødige, f.eks. ved at en ejendom tilsluttes vandværket i stedet for en drikkevandsboring, eller hvis jordvarme udskiftes med fjernvarme, så er det vigtigt at brønde og boringer bliver sløjfet.

Undgå forurening af drikkevandet

Gamle brønde og boringer kan let transportere forurening fra jordoverfladen til grundvandsmagasinerne nede i jorden, og det er til skade for vores alle sammens drikkevand. Derfor har du som grundejer et ansvar for, at sløjfe gamle brønde og boringer korrekt. På den måde undgås det at den gamle vandboring kan virke som et dræn, hvorfra forurenet vand fra jordoverfladen siver ned til grundvandet.

Sløjfning af brønd eller boring skal gøres forsvarligt

Autoriseret og ansvarsbevidst

Vandfax har autorisation til sløjfning af af brønde og boringer. Med os som samarbejdspartner er du sikker på at din brønd eller boring bliver sløjfet på en forsvarlig måde, så du derved har levet op til dit ansvar som grundejer.

Kontakt Vandfax A/S

Ring på telefon 40 55 35 24 eller send en mail på adm@vandfax.dk. Vi er klar til at løse din opgave og glæder os til at høre fra dig.