Private

Servicering af private vandboringer

Vand til havevanding og drikkevand

Stor erfaring med vand til private

Vandfax arbejder også med boring og servicering af vandboringer for private, og vi har i tidens løb udført mange opgaver for private husejere.

Når vi arbejder på en parcelhusgrund ved vi, hvor vigtigt det er at der tages hensyn til den eksisterende have og at der skal tages hensyn til naboerne i forbindelse med udførelsen af vores arbejde. Vi tilbyder en bred vifte af løsninger på etablering og servicering af vandboringer til private hjem.

Vandboringer til drikkevand for private

Der skal være rent og frisk vand i vandhanen. Bor du uden for forsyningsområdet, uden et vandværk i nærheden, eller er det for dyrt at etablere byvand til dit hus, så lad Vandfax hjælpe dig med en drikkevandsboring. Vi finder drikkevand i god kvalitet.

Sikkerheden til en privat drikkevandsboring skal være optimal, så alle i husstanden kan føle sig trygge og sikre på at drikke vand fra hanen.

Vandfax har stor erfaring med vandboringers høje krav til god drikkevandskvalitet, og vi kan hjælpe dig med at skabe tryghed omkring drikkevandet i hanen.

Har du allerede en drikkevandsboring skal den løbende serviceres, og når vandboringen ikke bruges længere, så skal den sløjfes. Her kan vi også hjælpe dig.

Vandboringer til havevanding i private haver

Det er dyrt at vande haven med byvand! Ved etablering af en boring til havevanding i din have kan du spare penge. Vandfax har specialudstyr, som skånsomt kan etablere en havevandingsboring i din have, uden at du skal betale mange penge til reetablering af haven.

Sløjfning af vandboringer og brønde ved private ejendomme

Hvis din ejendom bliver tilsluttet vandværket er det vigtigt at brønde og vandboringer bliver sløjfet på forsvarlig vis. Vandfax har autorisation til at sløjfe brønde og boringer.

Gamle brønde og boringer kan let transportere forurening fra jordoverfladen til grundvandsmagasinerne nede i jorden, og det er til skade for vores alle sammens drikkevand. Derfor har du som grundejer et ansvar for, at sløjfe gamle brønde og boringer korrekt.