Miljø

Vand og miljø er vigtigt for vandfax

Derfor passer vi på vores grundvand og drikkevand

Et godt miljø er vigtigt for fremtiden

Hos Vandfax tror vi på at miljøet er en vigtig faktor for en god fremtid for os alle. Derfor ligger os meget på sinde, at miljøet beskyttes mod uhensigtsmæssige påvirkninger. Herunder særligt vores grundvand og drikkevand, men i det hele taget at vi passer på miljøet og naturen.

Specielle tiltag af hensyn til miljøet og rent drikkevand

I vores maskiner og øvrigt materiel anvender vi i vid udstrækning olier og hydrauliske væsker, som er organisk nedbrydelige. Herved nedsættes risikoen for forurening af vand ved etablering af vandboring og forurening af grundvand ved grundvandssænkning.

Vi er bevidste om at når vi arbejder, har vi at gøre med en af Danmarks dyrebareste resourcer: Rent drikkevand. Af denne grund er vi meget omhyggelige med at lave den nødvendige forsegling omkring borehullet, så vi ikke udretter skade på de lerlag, der er med til at beskytte vores drikkevand.

Vi tænker os om, når vandet ledes tilbage i naturen

I de tilfælde hvor vi skal lede vand tilbage i naturen, som f.eks. ved grundvandssænkning, sørger vi for anvendelse af nødvendige filtre. Ved at filtrere bl.a. jern og mangan fra det udledte vand er vi med til at mindste belastningen på naturen.

Vi anvender miljøvenlige vakuumpumper, og forsøger så vidt muligt at være på forkant med det bedste og mest miljøvenlige materiel, til løsning af vores boreopgaver.

Godt samarbejde med myndighederne

Når der skal løses opgaver, som kan udgøre en risiko for vores drikkevand, stiller myndighederne en lang række krav. Vi hjælper gerne med de nødvendige forundersøgelser og beregninger. Det kan være en fordel for dig at inddrage Vandfax allerede, når der skal ansøges om tilladelse eller dispensation, da vores betydelige viden om og respekt for drikkevandet, kan være den afgørende faktor.

Vi sørger selvfølgelig også for at indsende de nødvendige indberetninger i forbindelse med arbejdet.

Er miljøet også vigtigt for dig?

Er det vigtigt for dig at dine samarbejdspartnere er miljøbevidste og har stor fokus på at beskytte miljøet og naturen, så er Vandfax det naturlige valg.

Kontakt os på tlf. 40 55 35 24 eller send en mail på adm@vandfax.dk og lad os hjælpe dig med boring efter vand eller hjælp til grundvandssænkning.