Markvandsboring

Brøndboring og markvanding

Vi laver ny vandboring til markvanding og servicerer den eksisterende boring ude i marken

Vandfax servicerer landbruget, når der skal bores efter vand til vanding af markerne. Det gælder både når der er behov for nye boringer, og når de eksisterende vandboringer skal serviceres.

Hvad koster en markvandsboring?

Vi skaffer vand til vanding af marker

Når der skal etableres boring til markvanding er der naturligvis også fokus på økonomien. Når Vandfax laver vandboringer fokuserer vi på, at lave en vandboringsløsning med tilstrækkelig ydelse, uden at prisen bliver for høj. Derfor er et af vores specialer at etablere få og korte boringer, i stedet for én dyb vandboring. Ved at benytte denne metode minimeres etableringsomkostningerne og det medrører en besparelse for dig.

Vores erfaring er din sikkerhed for, at du kun får det du har behov for, og ikke en helt masse mere.

Service på eksisterende markvandingsboringer

Hvis din vandpumpe har været i drift i 5 til 10 år i markvandsboringen, kan det være en god idé at få vandpumpen efterset for nedslidning af vitale dele. Derfor servicerer Vandfax også vandboringer og vandpumper. For selvom der for os er flere penge I at etablere en helt ny vandboring, så vil vi hellere servicere den eksisterende boring, i stedet for at lave en ny vandboring, hvis det er det mest rentable for dig.

Ærlighed er et nøgleord

Men ærlighed kommer man længst, og det er et nøgleord hos Vandfax. Vi tror på den langsigtede gevinst frem for den kortsigtede.

Se filmen om markvandsboring

Her kan du se, hvordan vi laver en ny boring til markvanding, så der er vand til afgrøderne på marken i løbet af vandingssæsonen.

 

Kontakt Vandfax A/S

Ring på telefon 40 55 35 24 eller send en mail på adm@vandfax.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.

Markvanding boring Jylland

Markvanding boring Fyn

Markvanding boring Sønderjylland

Markvanding boring Midtjylland

Markvanding boring Nordjylland

Markvanding boring Billund

Markvanding boring Vejle

Markvanding boring Kolding

Markvanding boring Esbjerg

Markvanding boring Varde

Markvanding boring Grindsted

Markvanding boring Ølgod

Markvanding boring Horsens

Markvanding boring Holsted

Markvanding boring Ribe

Markvanding boring Hammel

Markvanding boring Aarup

Markvanding boring Assaa

Markvanding boring Nørager

Markvanding boring Oksbøl

Markvanding boring Højslev

Markvanding boring Herning

Markvanding boring Frederikshavn

Markvanding boring Varde Kommune

Markvanding boring Esbjerg Kommune

Markvanding boring Billund Kommune

Markvanding boring Vejle Kommune

Markvanding boring Kolding Kommune