Lufthæfteboring hos Vesterlund Vandværk i midtjylland

Vi har netop lavet ny lufthævet vandboring ved Vesterlund Vandværk i midtjylland. Se filmen - og følg arbejdet med udførelsen af det nye boring ved vandværket.

Hos Vandfax udfører vi lufthæveboringer fra Ø 250 til Ø 1000 mm til dybder omkring 250 meter.

Lufthævemetoden er en af de meste sikre boremetoder, når der skal laves boringer i store dimensioner. Boremetoden giver også en meget nøjagtig lagfølge, så man kan lave en præcis filtersætning.