Entreprenører

Sikring af vandstand og grundvandssænkning på byggepladsen

Vi hjælper entreprenører og underentreprenører

Specialist i midlertidig og permanent grundvandssænkning

Vandfax er specialister i grundvandssænkning på byggepladser og vi er derfor den professionelle samarbejdspartner for entreprenører og underentreprenører over hele landet, når der er behov for midlertidig eller permanent grundvandssænkning.

Vi hjælper også, når der er behov for grundvandshævning på byggepladsen. Hos Vandfax er grundvandet vores levebrød!

Fleksible løsninger i grundvandssænkning

Behovet for grundvandssænkning kan opstå akut og løses opgaven ikke korrekt kan det medføre store omkostninger. Vandfax løser opgaver med grundvandssænkning hurtigt og effektivt. Vores reaktionstid er kort og vi lover aldrig mere end vi kan holde.

Vandfax kan levere totalløsninger, men vi kan også samarbejde med de entreprenører og underentreprenører, som du samarbejder med. Sammen sikrer vi at grundvandet ikke udgør en forhindring eller risiko på byggepladsen. Vi hjælper gerne, hvis en konkurrent eller kollega har påtaget sig en større opgave end han kan magte.

Lad Vandfax være med fra start

Det kan være en fordel at lade Vandfax være med allerede i undersøgelsesfasen, da vi har stor erfaring i at bore i Danmarks undergrund og derfor har et godt kendskab til de geologiske forhold i den danske undergrund. Ved at forberede sig på mulige grundvands problemer kan man undgå ubehagelige økonomiske overraskelser.

Service på udstyr eller udlejning af slanger, pumper og alarmanlæg

Når der er etableret grundvandssænkning er det vigtigt at pumpeudstyret kører uden afbrydelser. Vandfax kan servicere og vedligeholde opsat pumpeudstyr, alarmudstyr, nødstrømsanlæg og rørføringer. Skulle der være behov for det, så kan du også leje slanger, pumper og alarmanlæg hos os.

Du behøver kun at ringe ét sted, når det drejer sig om driftsikker grundvandssænkning. Ring til Vandfax!

Alt i vandboringer og boringer til varmepumper

Har din bygherre brug for en vandboring eller en boring til varmepumpe, kan vi også hjælpe her. Adgang til boringen kan enten etableres som en brønd eller som en råvandsstation.