Få lavet din nye vandsboring nu

Undgå ventetid - Betal til næste år!

Få lavet din nye marksvandsboring af Vandfax inden udgangen af 2017, så skal du kun betale 10 % ved opstart. Resten betaler du senest 1. maj 2018.

Få lavet din nye vandsboring nu Undgå ventetid - Betal til næste år! Få lavet din nye marksvandsboring af Vandfax inden udgangen af 2017, skal du kun betale 10 % ved opstart. Resten betaler du senest 1. maj 2018.

Vær sikker på at du har vand, når vandingssæsonen starter!

Når først du skal bruge vand til markvandingen, er det ofte for sent at få lavet en ny boring ”nu og her”. Det vil vi gerne råde bod på hos Vandfax. Vi vil gerne lave din nye boring nu - og så kan du vente med at betale til 1. maj 2018*.

Når der skal etableres boring til markvanding er der naturligvis også fokus på økonomien. Hos Vandfax fokuserer vi på, at lave en vandboringsløsning med tilstrækkelig ydelse, uden at prisen bliver for høj. Vores erfaring er din sikkerhed for, at dukun får det du har behov for, og ikke en helt masse mere.

*) Du betaler 10% af selve borearbejdet ved opstart. Resten betaler du senest den 1. maj 2018.

Vi samarbejder med din lokale smed

Hos Vandfax laver vi selve borearbejdet samt test af den nye boring. Opgaven løses i tæt samarbejde med din lokale smed, som udfører den øvrige del af arbejdet med etablering af din nye boring. Hør mere om mulighederne hos din lokale smed.

Sløjfning af gamle boringer

Vær opmærksom på at tilladelser til nye boringer gives efter et dokumenteret behov for pumpekapacitet. Der gives altså individuelle tilladelser, som skal hjælpe landbruget og sikre, at miljømål for vandløb og våde naturområder kan opfyldes.

Derfor kan det ofte tage tid at få tilladelserne igennem, så borearbejdet kan starte. Det er derfor en god idé at være i god tid. Dem med størst behov for boringer, får først tilladelse.

Læs mere i brochuren

Udskiftning af stigerør

Det kan godt betale sig at vedligeholde sin boring og evt. udskifte stigerør. Derved øger du levetiden for din boring, hvilket i længden vil give dig en besparelse. Du minimerer også risikoen for driftsstop midt i vandingssæsonen.

Se filmen